Protecţia Datelor

 

 

 

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

(„Nota de Informare”)

 

 

 

Prin această Notă de Informare, Autoonline Sisteme Informatice SRL („Autoonline”, „noi”) dorește să vă informeze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”), în legătură cu modul în careprelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator.

 

Persoanele vizate

 

Această Notă de Informare este destinată informării urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoane fizice utilizatori ai bazei de date on-line cu informații privind istoricul daunelor totale sau majore ale autovehiculelor înregistrate în aceasta („Baza de Date”) și proprietari/utilizatori ai autovehiculelor înregistrate în Baza de Date (fiecare din și toate aceste categorii, „dumneavoastră”).

 

Scopurile prelucrării

 

Autoonline prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile corelate de:

 

• creare și operarea Bazei de Date, și

• oferirea de informații și analize privind istoricul de daune totale sau majore ale autovehiculelor înregistrate în Baza de Date

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Prelucrăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de relația noastră cu dumneavoastră:

 

Dacă sunteți proprietar/utilizator de autovehicul, putem prelucra urmatoarele categorii de date cu privire la dumneavoastră: seria de șasiu; producător si model auto; data si locatia la care a avut loc evenimentul; denumirea societății de asigurare; numărul dosarului de daună; imaginea autovehiculului; date tehnice privind autovehiculul (putere si cilindree motor, kilometrajul); anul de fabricatie sau data primei inmatriculari a autovehiculului; date privind reperele afectate si costuri estimative de reparație.

 

Daca sunteți utilizator al Bazei de Date, vom prelucra urmatoarele categorii de date cu privire la dumneavoastră: numele și prenumele, nume de utilizator, parola, adresa de email, date privind utilizarea Bazei de Date (Baza de Date nu conține aceste date ale dumneavoastră. Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în și utilizarea de către dumneavoastră a Bazei de Date). Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele cu caracter personal menționate în acest paragraf ne va împiedica să vă oferim acces la Baza de Date.

 

 

 

 

Dezvăluireași transferul datelor cu caracter personal

 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri corelate dintre cele menționate mai sus, Autoonline poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dupa caz: către dumneavoastră, la cerere; către autorități publice, în măsura în care acest lucru este cerut de lege; către societăți de asigurare și reasigurare, către societăți de brokeraj în asigurări, catre companii de leasing și către alte societăți din același grup cu Autoonline.

 

Datele dumneavoastră pot fi transferate în afara țării în Germania.

 

Drepturile dumneavoastrăprivind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În conformitate și în condițiile Legii nr. 677/2001, aveți dreptul de a accesa și de a interveni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastrăcu caracter personal, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare, și aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilormenționate mai sus ne puteți contacta pe adresa de e-mail l.spahiu@autoonline.co.ro sau pe adresa strada Povernei nr.15-17, etaj 2, apartament 3, București, sector 1printr-o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești și Autorității Naționale de Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

********

 

Sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate in conformitate cu cele descrise mai sus în această Notă de Informare.

 

 

 DE ACORD

 

 

 

Contact

Suport

+40 (0) 21 211 42 43

Doriți să vă sunăm noi?

rueckruf
Doriți să vă sunăm noi? Completați și trimiteți formularul.