Termeni si Conditii Generale

TERMENI SI CONDITII GENERALE – AUTOONLINE SISTEME INFORMATICE SRL

August 2018

  

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

 

Sectiunea 1 – Scopul TCG

 

1.       Termenii si Conditiile Generale (in continuare “TCG”) stabilesc principiile de baza ale relatiei de afaceri dintre AUTOonline Sisteme Informatice SRL ("in continuare AUTOonline") si utilizatorii platformei online furnizate de AUTOonline in Romania, la adresa www.autoonline.co.ro, pentru comercializarea vehiculelor avariate si a vehiculelor utilizate ("platforma de valoare reziduala"), precum si comercializarea vehiculelor de flota ("platforma de comercializare a flotelor"). Atat platforma de valoare reziduala, cat si platforma de comercializare a flotelor sunt ulterior denumite individual ca "platforma" sau impreuna ca "platforme".

 

2.       AUTOonline furnizeaza platformele pe care utilizatorii, dupa inregistrarea cu succes si in conformitate cu acesti TCG, pot face publicitate vehiculelor sau pot licita vehiculele publicate pe durata Contractului de furnizare. AUTOonline nu devine parte contractanta in contractele privind vanzarea / cumpararea de vehicule prin intermediul acestor platforme, ci pur si simplu, ofera platformele ca furnizor de servicii.

 

3.       Prin incheierea unui Contract distinct, utilizatorii pot participa la comertul international – asa cum este descris in Capitolul IV al acestor TCG – si / sau pot utiliza serviciile AUTOonline Sisteme Informatice SRL pentru vanzarea si cumpararea de vehicule oferite pe platforme, asa cum este descris in Capitolul V al acestor TCG.

 

4.       Utilizatorii platformei sunt:

 

a.       persoanele juridice care folosesc platforma de valoare reziduala si / sau platforma de comercializare a flotelor pentru a oferi vehicule pentru vanzare (in continuare "vanzatori");

b.      persoanele juridice care utilizeaza platforma de valoare reziduala si / sau platforma de comercializare a flotelor pentru cumpararea vehiculelor oferite acolo (in continuare "ofertanti" sau "cumparatori").

 

5.       Pe langa regulile de participare convenite intre AUTOonline si utilizatorii platformelor, acesti TCG contin prevederi suplimentare, care se aplica si contractelor de vanzare care rezulta din furnizarea platformei de valoare reziduala sau a platformei de comercializare a flotelor si incheiate intre cumparator si vanzator ("contractele de vanzare a vehiculelor utilizate").

 

6.       Termenii si conditiile divergente, contrare sau suplimentare nu vor face parte din contractul cu AUTOonline, cu exceptia cazului in care AUTOonline le-a acceptat in mod expres, in scris. AUTOonline nu accepta eventuale clauze contractuale care fac trimitere la TCG – uri ale partenerilor contractuali.

 

7.       Prezentul document (TCG) contine urmatoarele capitole:

 

Capitolul 1: Dispozitii generale (sectiunile 1-8)

Capitolul 2: Procedura pe platforme (sectiunile 9-11)

• Descrierea procedurii

• Obligatii speciale ale vanzatorului

• Obligatii speciale ale ofertantului

Capitolul 3: Dispozitii aplicabile contractelor de achizitie a vehiculelor utilizate (sectiunile 12-13)

Capitolul 4: Dispozitii speciale pentru tranzactiile internationale (sectiunile 14-18)

Capitolul 5: Prevederi speciale pentru contractarea AUTOonline Sisteme Informatice SRL (sectiunea 19)

Capitolul 6: Dispozitii finale (sectiunile 20-22).

 

Sectiunea 2 – Accesul in platforme, suspendarea si anularea acestuia

 

1.       Furnizarea platformelor depinde de inregistrarea corecta a utilizatorului, care va declara in mod corect, pe propria raspundere, toate informatiile solicitate in Formularul de inregistrare, precum si de emiterea unei autorizatii scrise de catre AUTOonline. De asemenea, se aplica urmatoarele restrictii:

 

a.       Numai companii autorizate de reciclare auto (dezmembrari auto), service-uri auto, dealeri si comercianti auto pot fi admisi in platforma de valoare reziduala si in cea de comercializare a flotelor;

b.      Pe platforma de comercializare a flotelor pot fi admisi ca vanzatori, urmatoarele categorii de companii: operatori de flote, banci, producatori si importatori de vehicule, companii de leasing, autoritati (pentru propriile flote, precum si pentru orice alte vehicule) etc.

 

2.       Utilizatorul este obligat sa informeze imediat AUTOonline despre orice modificari ale oricaror informatii solicitate la inregistrare. In plus, AUTOonline este indreptatit sa verifice informatiile in orice moment si sa refuze o cerere de admitere, fara a fi obligat a o motiva.

 

3.       Chiar si dupa admiterea unui utilizator, AUTOonline poate aplica urmatoarele sanctiuni, daca exista vreun indiciu ca utilizatorul ar incalca dispozitiile legale sau acesti TCG sau drepturile unui tert sau orice alte interese legitime ale AUTOonline sau ale altor utilizatori:

 

·         eliminarea vehiculelor oferite pe platforme sau a ofertelor de cumparare pentru vehicule depuse pe platforme;

·         suspendarea temporara a accesului utilizatorului in platforme;

·         suspendarea definitiva a accesului utilizatorului si anularea Contractului de furnizare fara notificare.

 

La luarea deciziei privind masurile adecvate, AUTOonline va lua in considerare interesele legitime ale utilizatorului afectat. In cazul unei suspendari definitive, utilizatorul in cauza nu mai are dreptul de a-i fi redat accesul in platforme. Din moment ce accesul unui utilizator a fost suspendat, el nu mai are dreptul sa utilizeze platformele sub un alt nume sau sa se inregistreze din nou.

 

4.       AUTOonline poate aplica sanctiunile mentionate in articolul precedent (3), in special, in urmatoarele situatii:

 

·         Utilizatorii platformei de valoare reziduala ocolesc prevederile Sectiunii 2 (1a) prin intermediul cumparatorilor care folosesc un vanzator pentru a face publicitate vehiculelor accidentate sau vanzatorilor care fac publicitate unor vehicule accidentate in numele cumparatorilor;

·         Inserarea intentionata sau prin grava neglijenta, in publicatia de licitatie, a unor detalii incorecte din partea vanzatorului;

·         Intarzierea mai mare de doua (2) saptamani la plata taxei de furnizare;

·         Intarzierea utilizatorului de a plati penalitatile contractuale sau de a achita daunele catre AUTOonline;

·         Intarzieri repetate in procesarea, in special livrarea, plata si preluarea vehiculelor si bunurilor vandute prin intermediul platformelor;

·         Neindeplinirea la data inregistrarii sau ulterior a conditiilor de acces la platforme;

·         Furnizarea necorespunzatoare a numelui de utilizator si / sau a parolei;

·         Incalcarea legilor aplicabile sau a drepturilor unui tert, in cazul in care aceasta afecteaza interesele AUTOonline, in special in ceea ce priveste integritatea si reputatia comertului pe platforme;

·         Nerespectarea repetata a obligatiilor prevazute in Sectiunea 12 (2) din TGC;

·         Furnizarea platformelor in afara parametrilor si a scopului acestora;

·         Infiintarea si operarea unor platforme in concurenta directa sau indirecta cu AUTOonline.

 

AUTOonline isi rezerva, in mod explicit, dreptul de a solicita daune in cazul oricarei incalcari a acestor Termeni si conditii.

 

5.       Utilizatorul poate denunta Contractul de furnizare oricand. Denuntarea se va face prin Notificare scrisa.

 

6.       AUTOonline poate denunta Contractul de furnizare oricand, in scris, cu respectarea unui termen de preaviz de 14 zile. Aceasta nu afecteaza dreptul de suspendare.

 

Sectiunea 3 – Drepturile de furnizare

 

1.       La admiterea in platforma de valoare reziduala sau in platforma de comercializare a flotelor, utilizatorului i se pune la dispozitie software-ul necesar sau accesul la site-ul web relevant pentru zona pentru care este autorizat. AUTOonline acorda utilizatorului un simplu drept de furnizare netransferabil al platformelor, pe intreaga durata a relatiilor de afaceri, limitat la scopul utilizarii corecte a serviciilor AUTOonline in conformitate cu Contractul si cu legislatia aplicabila.

 

2.       Este strict interzis a se transmite ID-ul de utilizator AUTOonline (nume utilizator si parola), precum si informatiile de acces unui tert, fara permisiunea scrisa a AUTOonline; orice incalcare va duce la suspendarea imediata a contului utilizatorului. AUTOonline isi rezerva, de asemenea, dreptul de a solicita despagubiri in astfel de cazuri. Fiecare utilizator are responsabilitatea de a asigura confidentialitatea informatiilor sale de acces.

 

3.       AUTOonline nu acorda drepturi de proprietate intelectuala (drepturi de autor) si nici alte drepturi de proprietate. Aceasta include, in special, toate ofertele prezente si viitoare, software-ul, documentatia si instructiunile relevante.

 

4.       Sigla (logo-ul) AUTOonline si sloganurile asociate „Every car’s a winner“ („Fiecare masina este un castigator”) si „The VALUE Experts" („Expertii VALORII”) pot fi utilizate numai cu acordul prealabil scris al AUTOonline si in limitele specificate.

 

5.       AUTOonline depune eforturi sa asigure securitatea maxima posibila a sistemului. Cu toate acestea, dreptul utilizatorilor de a utiliza platformele este limitat la stadiul actual al tehnologiei. In plus, pot exista intarzieri sau defectiuni ale sistemului, in special in timpul lucrarilor de intretinere a serverului sau a software-ului utilizat de catre AUTOonline. In consecinta, AUTOonline isi limiteaza serviciile in anumite momente, cand acest lucru este necesar pentru a asigura securitatea serverului sau pentru a efectua lucrari de intretinere. In astfel de cazuri, AUTOonline se obliga sa ia in considerare interesele legitime ale utilizatorilor platformei, de exemplu, prin efectuarea de lucrari de intretinere in afara programului obisnuit de lucru sau prin notificarea de catre AUTOonline a utilizatorilor, in prealabil, si intr-o maniera adecvata. In cazul unei defectiuni neprevazute a sistemului, devin aplicabile principiile de gestionare a defectiunilor sistemului AUTOonline. Cu toate acestea, prevederile de mai sus nu afecteaza limitarea raspunderii AUTOonline, in conformitate cu Sectiunea 8.

 

Sectiunea 4 – Pozitia juridica a AUTOonline in ceea ce priveste bunurile comercializate

 

1.       Partile contractante au cunostinta si accepta faptul ca vehiculele, accesoriile si alte bunuri oferite spre vanzare pe platforme nu sunt proprietatea AUTOonline.

 

2.       AUTOonline nu devine parte in contractele de vanzare a vehiculelor, accesoriilor sau a altor bunuri oferite pe platforme. AUTOonline nu emite declaratii privind vanzarea sau cumpararea de vehicule in nume propriu.

 

3.       Dat fiind ca AUTOonline nu este in niciun moment proprietarul vehiculelor sau al altor bunuri publicate spre vanzare, AUTOonline nu isi asuma nicio responsabilitate privind starea si calitatile acestor vehicule sau bunuri. AUTOonline nu supune aceste vehicule sau bunuri niciunei inspectii tehnice si / sau vizuale. Descrierea starii vehiculului / bunului se bazeaza in intregime pe informatiile furnizate de catre vanzator.

 

Sectiunea 5 – Tarife

 

1.       Furnizarea platformei de valoare reziduala si / sau a platformei de comercializare a flotelor este conditionata de plata taxelor de furnizare stabilite intr-o lista de preturi, cuprinsa in sau atasata Contractului de furnizare.

 

Sectiunea 6 – Plati

 

1.       Cu exceptia cazului in care se convine altfel, toate facturile emise de catre AUTOonline urmeaza a fi platite in paisprezece (14) zile de la data emiterii facturii, fara alte deduceri. In caz de intarziere, se aplica prevederile speciale din Contract.

 

2.       In cazul obiectiunilor la facturile emise de catre AUTOonline, aceste obiectiuni trebuie transmise catre AUTOonline in scris, in termen de 3 zile de la data primirii facturii.

 

3.       Utilizatorii au dreptul de a compensa creantele lor fata de AUTOonline numai daca aceste creante au fost stabilite in mod definitiv sau sunt nu sunt contestate.

 

Sectiunea 7 – Protectia datelor

 

1.       Toti utilizatorii platformelor AUTOonline sunt persoane calificate ca fiind profesionisti.

 

2.       Procedurile utilizate pentru platformele de comercializare si pentru administrarea datelor sunt executate in conformitate cu reglementarile privind protectia datelor. Utilizatorii cunosc si sunt de acord ca orice date introduse de catre acestia, precum si ofertele transmise, pot fi difuzate, utilizate, transferate si stocate in scopuri comerciale, cu conditia ca aceasta gestionare sa se incadreze in domeniul administrarii generale a datelor si sa fie tratata corespunzator si profesionist.

 

3.       Atat utilizatorii platformei, cat si AUTOonline, vor trata toate datele cu cel mai inalt grad de confidentialitate  posibil.

 

Sectiunea 8 – Raspundere

 

1.       AUTOonline nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si exhaustivitatea sau utilizabilitatea datelor introduse de catre utilizatori. AUTOonline nu isi asuma nici raspunderea pentru pierderea calitatii imaginilor pe care vanzatorii le-au trimis prin fax.

 

2.       In plus, AUTOonline nu este responsabil de continutul detaliat al contractelor de vanzare incheiate intre utilizatori, deoarece utilizatorii au libertatea de a determina continutul contractelor de vanzare, de ex. adaugand comentarii corespunzatoare pe ecranul de introducere. AUTOonline nu va accepta, asadar, nicio responsabilitate pentru validitatea juridica a clauzei de non-garantie in cazuri individuale, asa cum se prevede la Sectiunea 12.

 

3.       Raspunderea contractuala si legala a AUTOonline pentru despagubiri este limitata la prejudiciile cauzate intentionat sau prin grava neglijenta. In cazul incalcarii unei obligatii contractuale esentiale, raspunderea AUTOonline va fi limitata la despagubiri pentru daune previzibile si tipice.

 

4.       Excluderile si limitarile raspunderii, mentionate mai sus, nu se aplica in cazul in care AUTOonline si-a asumat raspunderea in mod explicit sau in cazul in care daunele au rezultat din vatamari corporale sau ale sanatatii sau in cazul in care se aplica dispozitii legale obligatorii.

CAPITOLUL II – PROCEDURILE PE PLATFORME / INCHEIEREA CONTRACTELOR / OBLIGATII SPECIALE ALE VANZATORILOR SI ALE OFERTANTILOR

 

Sectiunea 9 – Reguli generale pentru platforme / Incheierea contractelor

 

1.       Vanzatorul publica vehiculele, piesele, accesoriile sau alte bunuri pentru valorificare pe platforma, conform contractului cu AUTOonline.

 

2.       Vanzatorul sau, la cererea acestuia, AUTOonline stabileste termenul limita pana la care se pot depune ofertele de cumparare pentru vehiculul publicat spre valorificare.

 

3.       Ofertantul este obligat a mentine valabilitatea ofertei depuse timp de: a) trei (3) saptamani pe platforma de valoare reziduala, b) trei (3) zile lucratoare pe platforma de comercializare a flotelor (zilele lucratoare sunt de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), calculat de la finalizarea perioadei de depunere a ofertelor sau a celei de licitatie pentru vehiculul respectiv, cu exceptia cazului in care termene limita mai scurte sau mai lungi au fost agreate individual, cu titlu de exceptie.

 

4.       Ofertantii inregistrati pot vedea rundele de licitare dupa ce se inregistreaza pe platforma. Ofertantul este de acord, in prealabil, ca eventuale anunturi ulterioare, sa fie emise si comunicate de catre AUTOonline sau de o terta parte autorizata intr-un alt format adecvat (de exemplu, posta electronica, posta, telefon).

 

5.       Pe platforma de comercializare a flotelor, vanzatorul determina in profilul sau daca doreste sa ofere vehiculele scoase la vanzare tuturor cumparatorilor inregistrati pe platforma de comercializare a flotelor sau doar unui grup selectat de cumparatori.

 

6.       Ofertantul analizeaza publicatiile de vanzare si depune o oferta de cumparare pentru un vehicul de care este interesat. Prin depunerea ofertei, ofertantul face o promisiune unilaterala de cumparare proprietarului sau vanzatorului autorizat sa dispuna de vehicul, a carui identitate nu ii este cunoscuta.

 

7.       Dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor, vanzatorul primeste cele mai mari oferte pentru vehiculul scos la vanzare. Vanzatorul doar ia act de acestea. Contractul de vanzare cu privire la vehicul nu va fi incheiat decat dupa ce oferta a fost acceptata in mod explicit, in urma unei revizuiri a acestei oferte de catre proprietar sau vanzator, in cazul in care acesta din urma este autorizat sa dispuna de vehicul. Nici vanzatorul si nici proprietarul nu au nicio obligatie de a accepta oferta de cumparare la suma licitata, respectiv de a vinde vehiculul titularului celei mai mari oferte.

 

Sectiunea 10 – Obligatii speciale ale vanzatorului

 

1.       Vanzatorul garanteaza prezentarea la timp a descrierii complete si corecte a vehiculelor sau a altor bunuri destinate vanzarii; toate detaliile vor fi trimise catre AUTOonline inainte de publicarea vanzarii. Detaliile furnizate trebuie sa includa, de asemenea, toate caracteristicile (de siguranta) vehiculului, precum si orice defecte existente (tehnice si optice). Vehiculele avariate din accidente vor fi identificate separat. Pentru a atinge pretul maxim de vanzare, AUTOonline recomanda vanzatorului sa furnizeze o descriere a starii vehiculului efectuata de catre un expert independent. AUTOonline nu isi asuma nicio responsabilitate pentru detaliile furnizate de catre vanzator.

 

2.       Vanzatorul trebuie sa furnizeze catre AUTOonline cel putin patru (4) fotografii (cel putin una (1) cu interiorul), insotite de o descriere actualizata detaliata a starii vehiculului si a tuturor detaliilor, caracteristicilor relevante ale vehiculului (de exemplu, data primei inmatriculari etc.), care vor fi furnizate intr-un format digital (de exemplu, fisier Excel sau Word).

 

3.       Vanzatorul asigura atat AUTOonline, cat si cumparatorul ca vehiculul nu este grevat cu drepturi apartinand unui tert. Vanzatorul garanteaza ca este autorizat sa publice vehiculele pe platforme; aceasta incluzand si dreptul de a utiliza fotografiile pentru anunturile de pe platforma.

 

4.       In cazul in care un tert face reclamatii impotriva AUTOonline in legatura cu oferta unui vehicul, in special din cauza unei descrieri necorespunzatoare a vehiculului sau a inexistentei autorizatiei mentionate la Punctul 3 de mai sus sau din cauza oricarei alte incalcari a garantiei sau a obligatiilor de catre vanzator in legatura cu oferirea sau vanzarea unui vehicul, vanzatorul accepta a priori sa despagubeasca pe deplin AUTOonline impotriva acestor reclamatii.

 

Sectiunea 11 – Obligatii speciale ale ofertantului

 

1.       Ofertantul accepta ca o caracteristica principala, pe care se bazeaza modelului comercial al platformei, este faptul ca vehiculele publicate pe aceasta sunt in mare parte vandute fara nicio raspundere pentru eventuale defecte materiale (vicii). Prin urmare, ofertantul este obligat sa o implementeze el-insusi, prin includerea unei clauze de garantie in oferta sa - asa cum se prevede in Sectiunea 12 - sau prin acceptarea clauzei de non-garantie, asa cum este utilizata de catre vanzator.

 

2.       Ofertantul accepta, de asemenea, ca face o oferta pentru vehiculele oferite pe platforme unui vanzator necunoscut si, prin aceasta, exprima faptul ca persoana partenerului contractual nu are relevanta pentru el. Prin urmare, vanzatorul poate fi, de asemenea, AUTOonline Sisteme Informatice SRL, daca este contractat de un vanzator in conformitate cu Sectiunea pentru cumpararea si revanzarea unui vehicul oferit pe platforma. Daca un vehicul, pentru care ofertantul a depus o oferta, a fost initial cumparat de AUTOonline Sisteme Informatice SRL si ulterior revandut de catre AUTOonline Sisteme Informatice SRL ofertantului la pretul oferit de acesta, aceasta revanzare este supusa Termenilor si conditiilor AUTOonline Sisteme Informatice SRL.

 

3.       In cazul in care un contract de vanzare a fost incheiat in conformitate cu dispozitiile mentionate mai sus, cumparatorul este, de asemenea, obligat fata de AUTOonline sa colecteze vehiculul din locatia specificata, pe cheltuiala sa si fara intarziere, dar nu mai tarziu de o (1) saptamana de la incheierea contractului de vanzare. In cazul in care ofertantul achizitioneaza un vehicul de la AUTOonline, el se obliga fata de  AUTOonline sa colecteze vehiculul in cauza din locatia specificata de AUTOonline, dupa ce a platit pretul de achizitie pentru vehicul catre AUTOonline si banii au fost primiti de catre acesta. Vehiculul trebuie colectat intotdeauna de la locul unde vanzatorul il pastreaza.

 

4.       Avand in vedere ca vanzatorii participanti sunt intotdeauna foarte interesati ca vehiculul sa fie colectat de la sediul lor cat mai repede, AUTOonline are dreptul de a colecta vehiculul pentru cumparator, in cazul in care acesta isi amana obligatia de a colecta vehiculul si de a achita pretul de achizitie in numele cumparatorului, in cazul in care plata acestuia ar fi amanata. Cu toate acestea, in acest caz, cumparatorul este obligat fata de AUTOonline sa colecteze vehiculul pe cheltuiala sa si fara intarziere si sa achite catre AUTOonline pretul de achizitie si toate eventualele cheltuieli suportate.

 

 

CAPITOLUL III – PREVEDERI PENTRU CONTRACTLE DE VANZARE VEHICULE UTILIZATE

 

Sectiunea 12 – Clauza de non-garantie

 

1.       Vehiculele oferite pe platforme sunt exclusiv vehicule utilizate, oferite spre vanzare cumparatorilor profesionisti. Cu exceptia cazului in care vanzatorul nu prevede altfel pentru unele vehicule (individual), toate vehiculele oferite spre vanzare pe platforme sunt vandute fara nicio garantie. Cu toate acestea, vanzatorul raspunde pentru pagubele materiale cauzate, cu intentie sau din grava neglijenta, prin nerespectarea obligatiilor vanzatorului sau pentru daunele care rezulta din vatamari corporale sau de sanatate.

 

2.       Cumparatorul este obligat sa adreseze orice reclamatie privind un vehicul achizitionat, in primul rand, catre AUTOonline, oferind astfel AUTOonline posibilitatea de a verifica daca problemele pot fi rezolvate simplu si rapid, direct de catre acesta. Cu toate acestea, AUTOonline nu este autorizat sa primeasca declaratii pentru vanzator. Ulterior, cumparatorul trebuie sa adreseze plangerile, declaratiile sau orice alte comunicari in legatura cu un contract de vanzare de masini utilizate direct catre vanzator.

 

Sectiunea 13 – Radierea si indepartarea foliei

 

1.       Cumparatorul este obligat sa radieze vehiculul pe cheltuiala sa, in termen de trei (3) zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare. Daca este necesar, cumparatorul va elimina, de asemenea, orice inscriptie de pe vehicul, cum ar fi foliile adezive, in acelasi termen si pe cheltuiala sa. La cererea vanzatorului, cumparatorul trebuie sa furnizeze dovezi corespunzatoare.

 

 

CAPITOLUL IV – COMERT INTERNATIONAL – DISPOZITII SPECIALE

 

Sectiunea 14 – Participarea la comertul international

 

1.       In unele state, companii care au legaturi corporatiste cu AUTOonline (denumite "filiale AUTOonline") opereaza platforme de marketing comparabile cu platforma de valoare reziduala si / sau platforma de comercializare a flotelor (denumite "platforme straine").

 

2.       In cazul in care un utilizator incheie un contract cu AUTOonline privind participarea sa la "comertul international", AUTOonline va acorda posibilitatea acestui utilizator:

 

a.       daca este vanzator, sa utilizeze aceste platforme in scopul vanzarii catre ofertantii calificati inregistrati in platforme straine (denumita "procedura de vanzare internationala") si

b.      daca este cumparator, sa utilizeze platformele straine inregistrate in comertul international pentru a licita pentru vehicule oferite acolo pentru comertul international (denumita "procedura de licitatie internationala").

 

3.       Atat procedura de vanzare internationala, cat si procedura de licitatie internationala (denumite in continuare, impreuna, "comert international") fac obiectul dispozitiilor speciale de mai jos. In caz de conflict, acestea prevaleaza prevederilor din Capitolul 2 al acestor TCG.

 

Sectiunea 15 – Dispozitii speciale pentru comertul international

 

1.       In ceea ce priveste durata de valabilitate a ofertelor de vanzare a vehiculelor oferite pentru comertul international pe platforme (nationale) si pe platformele externe, poate exista un termen limita distinct (specificat in oferta de vanzare) pentru depunerea ofertelor de cumparare. De retinut ca acesta poate fi diferit de termenul limita obisnuit, aplicabil comertului national.

 

2.       Vehiculele vandute unui cumparator strain pe platforme, ca parte a comertului international, trebuie colectate de catre cumparator pe propria cheltuiala din locatia specificata de vanzator.

 

Sectiunea 16 – Dispozitii speciale pentru vanzatorii participanti la

procedura de vanzare internationala

 

1.       In principiu, vanzatorul este obligat sa radieze, pe propria cheltuiala, inainte de colectarea de catre cumparatorul strain, vehiculele vandute prin procedura de vanzare internationala din platforma si sa detina documentele necesare pentru predarea vehiculului la momentul colectarii. Dispozitii diferite se aplica numai in cazul in care o platforma straina pe care se desfasoara o procedura de vanzare internationala prevede in mod expres reglementari diferite.

 

2.       Vanzatorul este obligat sa suporte costurile de depozitare sau de parcare a unui vehicul vandut in comertul international pentru o perioada de doua (2) saptamani de la incheierea contractului de vanzare a vehiculului utilizat.

Sectiunea 17 – Cerinte speciale de admitere pentru ofertantii participanti la

procedura de licitatie internationala

 

1.       Comertul international se bazeaza in special pe increderea oferita de catre ofertant, atat in ceea ce priveste depunerea ofertelor in procedura de licitatie internationala, cat si la executarea contractelor de cumparare incheiate in comertul international. Prin urmare, numai ofertantii care si-au demonstrat increderea in fata AUTOonline intr-o maniera adecvata pot fi admisi (de exemplu, prin participarea sigura la comertul national pe platforme sau alte activitati de tranzactionare comparabile). In plus, ofertantul trebuie sa fie solvent pentru a fi admis in comertul international. AUTOonline isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului dovada corespunzatoare a gradului minim de solvabilitate in orice moment.

 

2.       Informatiile incorecte referitoare la cerintele de admitere speciale mentionate la Punctul 1 sau neindeplinirea acestora, indreptatesc AUTOonline sa revoce admiterea in comertul international si sa suspende si / sau sa anuleze Contractul de furnizare pentru comertul international.

 

Sectiunea 18 – Obligatii speciale pentru ofertanti in procedura de licitatie internationala – Penalitati pentru colectarea cu intarziere / Plata unei sume forfetare pentru acoperirea

cheltuielilor in cazul neperfectarii unui contract de achizitie

 

1.       Ofertantul accepta ca vehiculele oferite in procedura de licitatie internationala si identificate ca atare vor fi oferite pe platforma straina relevanta si ca depunerea si acceptarea ofertelor si incheierea contractelor de vanzare a vehiculelor utilizate sunt reglementate de dispozitiile platformei straine in cauza. Acest lucru este valabil si pentru disponibilitatea fiecarei platforme straine. La incheierea contractului privind participarea la comertul international sau la depunerea unei oferte pentru un vehicul, care este oferit in comertul international pe o platforma straina, ofertantul accepta in mod obligatoriu prevederile platformei straine in cauza.

 

2.       Cu exceptia cazului in care se convine altfel in cazuri individuale, cumparatorul este obligat sa plateasca pretul vehiculului cumparat in comertul international inainte de colectarea acestuia si numai prin transfer bancar. Plata trebuie facuta suficient de devreme pentru a se asigura ca este primita in contul specificat de catre vanzator nu mai tarziu de cinci (5) zile lucratoare bancare (de luni pana vineri) de la data incheierii contractului de vanzare a vehiculului utilizat.

 

3.       In plus, cumparatorul este obligat sa colecteze vehiculul achizitionat in comertul international in termen de doua (2) saptamani de la incheierea contractului de vanzare a vehiculului utilizat. Colectarea se va efectua pe propria cheltuiala a cumparatorului, din locatia specificata de vanzator.

 

4.       In cazul in care cumparatorul isi incalca obligatiile care decurg din Sectiunea 18 (2) sau Sectiunea 18 (3), AUTOonline are dreptul sa perceapa cumparatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% din pretul net de cumparare, pentru fiecare zi de depasire a oricaruia din cele doua termene. Aplicarea acestor penalitati contractuale nu afecteaza alte drepturi. Cererile de despagubire ale vanzatorului impotriva  cumparatorului, care rezulta dintr-o incalcare a obligatiilor specificate in Sectiunea 18 (2) sau Sectiunea 18 (3), nu sunt, de asemenea, afectate de sanctiunea contractuala stabilita mai sus.

 

5.       In cazul in care ofertantul isi incalca obligatiile rezultate din acesti TCG (inclusiv prevederile speciale pentru comertul international) si contractul de vanzare a vehiculului utilizat nu mai poate fi incheiat sau esueaza definitiv (de exemplu, din cauza unei denuntari justificate de catre vanzator), cheltuieli suplimentare sunt generate in sarcina AUTOonline, in special de incercarea AUTOonline de a gasi un nou cumparator pentru vehiculul in cauza. In acest caz, AUTOonline este indreptatita sa solicite ofertantului o suma forfetara in cuantum de o suta (100) Euro cu titlu de clauza penala – daune compensatorii. Cu toate acestea, ofertantul are dreptul de a dovedi ca, in cazuri individuale, aceste cheltuieli nu au existat sau au fost mult mai mici decat aceasta suma forfetara.

 

6.       In cazul in care ofertantul isi incalca obligatiile rezultate din acesti TCG (inclusiv prevederile speciale pentru comertul international) si contractul de vanzare a vehiculului utilizat nu mai poate fi incheiat sau esueaza definitiv (de exemplu, din cauza unei denuntari justificate de catre vanzator) si vanzatorul accepta oferta unui alt ofertant, AUTOonline, in mod uzual, va rambursa vanzatorului eventuala diferenta dintre oferta ofertantului initial, in culpa, si cea a celui de-al doilea ofertant, astfel incat vanzatorul va primi, in cele din urma, pretul de vanzare pe care l-ar fi obtinut in cazul in care ofertantul initial nu si-ar fi incalcat obligatiile. In acest caz, ofertantul este obligat sa restituie imediat, la cererea AUTOonline, diferenta de pret suportata de acesta. Cu toate acestea, vanzatorul nu are un drept de a-i fi achitata o eventuala diferenta de pret, acesta fiind la latitudinea exclusiva a AUTOonline.

 

 

CAPITOLUL V – DISPOZITII SPECIALE PENTRU CONTRACTAREA

AUTOONLINE SISTEME INFORMATICE SRL

 

Sectiunea 19 – Contractarea distincta a AUTOonline Sisteme Informatice SRL / Notificare distincta

 

1.       Un vanzator are posibilitatea, dupa incheierea unui Contract separat cu AUTOonline Sisteme Informatice SRL (denumit in continuare "AUTOonline "), de a implica aceasta companie in procedura de pe platforme si / sau in executarea contractelor de vanzare a vehiculelor utilizate. Acest lucru necesita, in mod obligatoriu, ca vanzatorul sa incheie un contract distinct cu AUTOonline, caruia ii este aplicabil TCG-ul AUTOonline.

 

2.       In prezent, AUTOonline este contractat in principal pentru a ajuta vanzatorul – in comertul international sau din motive de colectare a banilor – prin cumpararea imediata a vehiculelor publicate in numele si pe seama AUTOonline si de a le revinde imediat ofertantului cu cea mai mare oferta. Detalii pot fi gasite in TCG-ul AUTOonline. Din perspectiva ofertantului, contractarea AUTOonline de catre un vanzator inseamna, in principal, faptul ca ofertantul nu cumpara direct de la vanzator, ci de la AUTOonline, care preia rolul de intermediar pentru a colecta banii in numele vanzatorului sau rolul de vanzator, pur si simplu, in comertul international. Pentru ofertant, contractarea AUTOonline de catre un vanzator nu implica nicio taxa suplimentara. Contractarea AUTOonline de catre un vanzator este facuta pur si simplu pentru a accelera procesul de vanzare sau a facilita executarea. Pretul de achizitie pe care ofertantul trebuie sa il plateasca catre AUTOonline este egal cu oferta sa pentru vehicul. Dupa cum s-a mentionat anterior in Sectiunea 11 (2), revanzarea vehiculului de catre AUTOonline catre ofertant este supusa Termenilor si conditiilor AUTOonline. Acestea pot fi gasite pe internet la www.autoonline.co.ro. Obligatiile ofertantului, care decurg din prezentul TCG si in special din Sectiunea 18 a acestuia, se aplica indiferent daca ofertantul achizitioneaza un vehicul in comertul international direct de la vanzator sau de la AUTOonline.

 

3.       Un utilizator care contracteaza serviciile AUTOonline in contextul utilizarii platformelor se angajeaza sa indice acest lucru intr-o maniera adecvata atunci cand este cazul, atat in ​​cuprinsul ofertei sale pe platforme, cat si in corespondenta ulterioara.

 

 

 

 

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

 

Sectiunea 20 – Modificarea Termenilor si Conditiilor

 

1.       AUTOonline va notifica utilizatorului orice modificari viitoare sau versiuni revizuite ale TCG-ului. Acestia vor deveni parte a Contractului de furnizare existent intre utilizator si AUTOonline, cu conditia ca utilizatorul sa nu se obiecteze in scris in mod explicit cu privire la validitatea TCG-ului modificat sau revizuit in termen de trei (3) saptamani de la data primirii notificarii de la AUTOonline. Necomunicarea de obiectiuni in termenul mentionat echivaleaza cu acceptarea modificarilor propuse. In cuprinsul notificarii privind TCG-ul modificat sau revizuit, AUTOonline va informa din nou utilizatorul cu privire la consecintele neformularii obiectiunilor.

 

Sectiunea 21 – Legea aplicabila si Jurisdictie

 

1.       Acesti TCG si intreaga relatie juridica dintre AUTOonline si utilizatori sunt reglementate de legea romana.

 

2.       Orice litigiu in legatura cu perfectarea, executarea sau incetarea relatiilor contractuale va fi deferit spre solutionare instantelor romane competente teritorial.

 

Sectiunea 21 – Dispozitii finale

 

1.       In cazul in care anumite prevederi continute in acesti TCG vor fi declarate nevalabile, inaplicabile sau incomplete, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, care raman valabile si continua sa isi produca efectele.

 

2.       In cazul in care exista neconcordante intre dispozitiile cuprinse in acesti TCG si Contractele de furnizare perfectate intre AUTOonline si utilizatorii platformelor, dispozitiile cuprinse in aceste contracte vor prevala, aplicandu-se prioritar.

Contact

Suport

+40 (0) 21 211 42 43

Doriți să vă sunăm noi?

rueckruf
Doriți să vă sunăm noi? Completați și trimiteți formularul.